Skip to main content

Our Story In Swedish

En milstolpe i Route 66 historia 

Angel och Vilma Delgadillo’s 

Route 66 Gift Shop and Visitor’s Center

 

I mer än 50 år var Route 66 huvudgenomfarten i norra Arizona, vilket medförde goda möjligheter till ortens överlevnad med arbetstillfällen och många handelsmöjligheter. Men den 22 september 1978 öppnades Interstate 40 och blev en ny förbifart och ersatte den gamla Route 66 genom Seligman.

Ortens möjlighet till försörjningsmöjligheter försvann på en enda dag. All trafik som medförde att tusentals resande som tidigare stannat för att äta, tanka bilen och övernatta, körde nu förbi, endast 3 km söder om platsen. I 10 långa år fick Seligmans innevånare försöka överleva under knappa förhållanden eller flytta till någon bättre stad med bättre förhållanden. Affärer och byggnader övergavs. 

Angel Delgadillo, frisör och ägare av ”Delgadillo Barber Shop and Pool Hall”, förstod att hans älskade Seligman snart skulle försvinna helt om inget gjordes för att ändra på detta. Den 18 februari 1987, i ett försök att förbättra ortens ekonomi, arrangerade han ett möte bland representanter för platser längs Route 66 i Arizona för att upphöja vägen till ett s.k. ”Historiskt landmärke”. Detta möte utmynnade i bildandet av ”The Historic Route66 Association of Arizona” med Mr Delgadillo som president. Detta var vägens första förening som bildades och Angels frisersalong blev det första högkvarteret.  

Intresset för organisationen blev snart stort och nostalgin om route 66 växte. Efterfrågan på gamla minnesmärken tog sin början. För att stödja föreningen började Angel och hans hustru Vilma sälja ett fåtal souvenirer i sin frisersalong, som därmed blev vägens första ”gift shop”. Föga anade de vad som komma skulle! Organisationen visade sig vara lyckosam. Staten Arizona beslöt sig för att upphöja den gamla övergivna etappen och döpa den till ”Historic Route 66”. Kort därefter förlängdes den ursprungliga vägen ända till kaliforniska gränsen och fick samma status. Detta gjorde att ”the Mother Road” blev den längsta sammanhängande i hela USA.    
Föreningens ambition att göra vägen ”historisk” hade nåtts och fick dessutom övriga delar av den långa sträckan från Chicago till Santa Monica att bli intressant. Turismen ökade och därmed även intresset i andra stater för den gamla vägsträckningen som på många håll ersatts av moderna motorvägar. Redan 1988 anordnades ”Fun Run”, som samlade mer än 800 fordon för att köra hela den långa etappen från Seligman till gränsen mot Kalifornien. En sträcka på 142 miles (ca 227 km). Detta evenemang arrangeras sedan dess första veckslutet i maj varje år. Numer kommer folk från övriga Amerika och även från resten av världen för att uppleva lite nostalgi från bilismen barndom. De många små och unika orterna längs Route 66 har fått nytt liv och en del av Amerikas historia har bevarats.
 

Allt startade i den lilla frisersalongen vid Route 66 i Seligman, AZ. Helt enkelt för att orten vägrade att dö. 

Angels företag är nu ett mycket levande och välbesökt minnesmärke. Vid en ålder av 87 år öppnar Angel sin salong varje morgon och välkomnar alla besökare som bidrar till ortens fortlevnad. Till sin hjälp finns döttrarna Mirna och Clarissa och Clarissas make Mauricio, som ser till att besökare trivs och hälsar alla välkomna med en riktig småstads gästfrihet.